© 2021 Mio BPA. All rights reserved.

Talk about some of the details of your offer with a focus on the value people get back.  Talk about some of the details of your offer with a focus on the value people get back. Talk about some of the details of your offer with a focus on the value people get back. Talk about some of the details of your offer with a focus on the value people get back.  Talk about some of the details of your offer with a focus on the value people get back.  Talk about some of the details of your offer with a focus on the value people get back. Talk about some of the details of your offer with a focus on the value people get back. Talk about some of the details of your offer with a focus on the value people get back.

Who can get BPA?

Learn More

Why Mio?

Talk about some of the details of your offer with a focus on the value people get back.  Talk about some of the details of your offer with a focus on the value people get back. Talk about some of the details of your offer with a focus on the value people get back. Talk about some of the details of your offer with a focus on the value people get back.  Talk about some of the details of your offer with a focus on the value people get back.  Talk about some of the details of your offer with a focus on the value people get back. Talk about some of the details of your offer with a focus on the value people get back. Talk about some of the details of your offer with a focus on the value people get back.

Learn More

What is BPA?

Talk about some of the details of your offer with a focus on the value people get back.  Talk about some of the details of your offer with a focus on the value people get back. Talk about some of the details of your offer with a focus on the value people get back. Talk about some of the details of your offer with a focus on the value people get back.  Talk about some of the details of your offer with a focus on the value people get back.  Talk about some of the details of your offer with a focus on the value people get back. Talk about some of the details of your offer with a focus on the value people get back. Talk about some of the details of your offer with a focus on the value people get back.

Learn More

Talk about some of the details of your offer with a focus on the value people get back.  Talk about some of the details of your offer with a focus on the value people get back. Talk about some of the details of your offer with a focus on the value people get back. Talk about some of the details of your offer with a focus on the value people get back.  Talk about some of the details of your offer with a focus on the value people get back.  Talk about some of the details of your offer with a focus on the value people get back. Talk about some of the details of your offer with a focus on the value people get back. Talk about some of the details of your offer with a focus on the value people get back.

Why BPA?

Learn More

BPA For adults

Talk about some of the details of your offer with a focus on the value people get back.  Talk about some of the details of your offer with a focus on the value people get back. Talk about some of the details of your offer with a focus on the value people get back. Talk about some of the details of your offer with a focus on the value people get back.  Talk about some of the details of your offer with a focus on the value people get back.  Talk about some of the details of your offer with a focus on the value people get back. Talk about some of the details of your offer with a focus on the value people get back. Talk about some of the details of your offer with a focus on the value people get back.

Learn More

Guri Anne har 20 års erfaring som arbeidsleder i egen BPA ordning. Hun har jobbet som BPA-rådgiver hos oss i Mio siden 2020. Hun har bred kjennskap til BPA gjennom livets ulike faser, fra å flytte for seg selv med et aktivt ungdomsliv, til å ha et fungerende familieliv med bistand fra assistenter. Hun har flere verv i Norges Handikapforbund der hun blant annet er Regionleder i Sørvest. Hjertesaken hennes har alltid vært at BPA skal fungere som det likestillingsverktøyet som det er ment å være, slik at alle kan få mulighet til å delta og bidra i samfunnet. 

 

Guri Anne treffes på telefon 900 16 202, og på epost guri.anne.egge@mio.no. 

Guri Anne Nesdal Egge (39), Bergen 

Elin har vært arbeidsleder i datteren Sofies (16) ordning de siste 5 årene, og har god erfaring med BPA for barn og unge, 24/7-ordninger, våken nattevakt og BPA i skolen. Elin har vært rådgiver i Mio siden februar 2020. Elin har flere års erfaring som leder i Handikappede Barns Foreldreforening, og har god kompetanse på rettigheter, hjelpemidler og bistand til familier til barn med nedsatt funksjonsevne. Elin ønsker at samfunnet skal bli flinkere til å fokusere på hva det enkelte barn kan, og at alle skal få mulighet til å være den beste utgaven av seg selv. 


Elin kan treffes på telefon 917 21 745 eller på e-epost elin.langdahl@mio.no. 

Elin Langdahl (53), Nittedal 

Kim har vært arbeidsleder i datteren Ellas BPA-ordning siden hun var 2 år, og har vært rådgiver i Mio siden 2020. Kim er spesialist på alt som har med BPA til små barn å gjøre, og har tung kompetanse bl.a. på BPA i kombinasjon med barnehage.  

Kim sitter i syret til Handikappede barns foreldreforening Agder og deltar aktivt i flere interesseorganisasjoner. Han er også aktiv på sosiale medier og har opprettet Instagram kontoen «Alt for Ella». Kim mener at åpenhet bidrar til økt forståelse og aksept. 

 

Kim treffes på telefon 928 06 353, eller på epost kim.bergin@mio.no. 

Kim Bergin (33), Kristiansand 

Karoline Myrland Hagen (27), Trondheim

Karoline har personlig erfaring med BPA gjennom å være arbeidsleder for BPA-ordningen til datteren Ine på 4 år. Hun har nå vært arbeidsleder i over 1 år og startet som rådgiver i Mio BPA i 2021. Karolines ekspertise ligger i BPA for barn, noe hun virkelig brenner for. Dette personlige engasjementet bruker Karoline også inn i vervet som styremedlem i organisasjonen Løvemammaene, en frivillig organisasjon som kjemper for å styrke og bevare funksjonshemmede og syke barns rettigheter i Norge. Hun tror på at åpenhet rundt hverdagen med et funksjonshemmet barn skaper forståelse, aksept og samhold.  

 

Karoline kan kontaktes på telefon 402 33 745 eller epost karoline.hagen@mio.no. 

Håvard har vært arbeidsleder i sønnen Anders (12) BPA-ordning siden Anders var seks, og har vært rådgiver i Mio siden 2019. Håvard har bred kompetanse på å leve med utviklingshemming i familien, tilpasning av bolig og å få til gode løsninger for hjelpemidler av alle varianter. Håvard har bistått i svært mange saker til Statsforvalteren med positivt resultat. Han sitter i styret for Handikappede barns foreldreforening, er nestleder i Norges Handikapforbund (NHF) regionalt og leder lokallaget til Norsk forbund for utviklingshemming (NFU) i Trondheim. Håvard er over snittet aktiv i sosiale media og er aktiv i politikkutforming på funksjonshemmingsfeltet. For Håvard er det ingenting som er annerledes, det som for andre er uvant for andre er forbausende normalt for den som står midt i det. Med BPA får man normaliteten tilbake.  

 

Håvard treffes på telefon 901 39 430, og på epost havard.ottesen@mio.no. 

Håvard Ravn Ottesen (46), Trondheim

Jannicke Sivertsen (44), Karmøy

Jannicke vet hva det vil si å få på plass en BPA ordning for sitt funksjonshemmede barn. Hun er arbeidsleder for sin datter og har et brennende engasjement for BPA.

Jannicke er nyansatt, men har i mange år skrevet søknader og hjulpet andre med å få sine vedtak igjennom. Hun sitter i styret for Løvemammaene, en frivillig organisasjon som kjemper for å styrke og bevare funksjonshemmede og syke barns rettigheter i Norge. Jannicke er en uredd person som du gjerne vil ha med deg i et kommunemøte når din sak skal avgjøres.

Jannicke treffes på telefon 468 14 898 eller på epost: jannicke.sivertsen@mio.no

Arne Olav Grønbech Hope (53), Karmøy 


Arne Olav har selv en funksjonsnedsettelse, og er arbeidsleder i egen BPA ordning. Han har også funksjonsassistanse på jobben som Teamleder i Mio BPA. Arne Olav er spesialist på voksne som leder sin egen BPA ordning, og har spesiell kompetanse på det med å reise med assistanse. Arne Olav er politisk engasjert, og sitter blant annet som nestleder i Norges Handikapforbund Sørvest og medlem av Fylkesrådet for funksjonshemmede. Arne Olav er særlig opptatt av at flere funksjonshemmede skal ut i arbeid.  

 

Arne Olav kan treffes på telefon 900 43 737eller epost arne.olav@mio.no. 

VÅRE RÅDGIVERE

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) har fått et litt ufortjent rykte på seg for å være vanskelig; vanskelig å søke om, vanskelig å få, vanskelig å administrere, vanskelig å bemanne, vanskelig å drifte. Vår erfaring er at det ikke nødvendigvis trenger å være slik.  

I Mio har vi egne rådgivere med lang arbeidsledererfaring, som hjelper deg å skrive en god BPA-søknad – en søknad som øker sjansen for at du får akkurat det vedtaket du trenger og ønsker deg. 

Våre BPA-rådgivere kjenner søknadsprosessen godt og har hjulpet mange med å få og drifte gode BPA-ordninger. Dette kan vi.  

Gå tilbake til forsiden.

Lise Udklit (42), Oslo 

Lise har vært arbeidsleder i sønnen Leonards (11) BPA-ordning de siste 5 årene. Lise begynte som rådgiver for Mio i 2021. Hun har tidligere jobbet i Barnas språksenter, CP-foreningen og i PTØ.  

Lise har bred erfaring med barn og unge med Cerebral Parese, særlig når det gjelder store motoriske vansker og/eller manglende talespråk. Lise har også spisskompetanse på ASK (Alternativ Supplerende Kommunikasjon) samt Tobii og symbol-språk. I tillegg har hun god kunnskap til hvordan barnehager og skoler kan tilrettelegge for en inkluderende hverdag for barn med funksjonsnedsettelser. Lise sitter i styret i CP-foreningen Oslo og Akershus. Lise ønsker å bidra til at hverdagen hos den enkelte skal bli litt lettere.  

 

Lise treffes på telefon 979 72 055 eller på epost: lise.udklit@mio.no. 

Marianne Knudsen (21), Trondheim

Marianne har en medfødt funksjonsnedsettelse, og er arbeidsleder i egen BPA-ordning. Marianne vet hva det betyr å være ungdom med BPA, og hvordan livet er uten. 

Marianne er nyansatt i Mio BPA. Hun har bred erfaring med BPA, og en dyp forståelse for intensjonen bak. Hun kjenner godt til prosessen som fører fram til et vedtak det er å leve med. Marianne har tross sin unge alder et langt og stort politisk engasjement for menneskerettigheter og BPA. Marianne har mange verv og er i dag mest kjent som leder av Norges Handikapforbund Ungdom. Hun er også en av 2 primus motorer bak podkasten "Hemma".

 

Marianne treffes på telefon 481 93 480 eller på epost: marianne.knudsen@mio.no